NAVODILA ZA VARNO DELO NA HIDRAVLIČNEM KRIVILNEM STROJU

Za varno delo na hidravličnem krivilnem stroju je potrebno upoštevati naslednja navodila:
 • stroj lahko uporablja le delavec, ki je predhodno poučen o delovanju stroja in načinu uporabe
 • učenci delajo na stroju le ob prisotnosti učitelja
 • delovno mesto ob stroju mora biti urejeno tako, da ni ogrožena varnost delavca na stroju in varnost sodelavcev
 • pred pričetkom dela obvezno preveriti pravilnost delovanja stroja in varovalnih naprav
 • v primeru ustavitve stroja (prekinitev električnega toka ali podobno) ga moramo takoj izključiti iz omrežja, da ne pride do samoaktivranja
 • v primeru popravila stroja odviti varovalko stroja in
 • “STROJ V OKVARI”
 • delavec mora pri delu uporabljati zaščitna sredstva kot so:
 • delovno obleko, usnjene rokavice in zaščitno obutev.
 • pri manjših obdelovancih je obvezna uporaba dvoročnega varnostnega vklopa stroja
 • delavec mora paziti da pehalo stiskalnice z upogibnim pestičem ne dviguje večje kot je potrebno
 • delavec mora zapustiti delovno mesto urejeno, stroj izključiti in ga očistiti
 • za vse nejasnosti glede uporabe stroja je delavec oziroma učenec dolžan poiskati
 • pojasnila pri mojstru oziroma učitelju