NAVODILO ZA VARNO DELO S HIDRAVLIČNO STISKALNICO

1. Nevarnosti pri delu
 • nevarnost stiska prstov oziroma roke v primeru, da bi zašli v nevarno območje stiskalnice, ko le ta opravlja delovni gib,
 • nevarnost opeklin v primeru, da delavec pride v stik z vročimi deli stiskalnice, izlet predmetov iz stiskalnice pri stisnjenju,
 • padci predmetov na delavca pri vlaganju in izlaganju,

2. Varnostne naprave:

 • zaščitni pokrovi oklepi,
 • zaščitne mreže, ki preprečujejo dotik z vročimi deli,
 • stikala, ki preprečujejo, da bi delavec posegel v nevarno območje ko ta opravi stiskanje,

3. Navodila za varno delo:

 • pred pričetkom dela je potrebno prekontrolirati pritrjenost šablon,
 • predno pričnemo z delom na stiskalnici je potrebno počakati, da temperatura olja doseže ustrezno temperaturo,
 • predno pričnemo z vlaganjem v stiskalnico, se moramo prepričati, če so zaščitne naprave nameščene,
 • ko vključimo delovni gib stiskalnice je potrebno, da delavec, ki je na nasprotni strani nebi imel kateri del telesa v nevarnem območju stroja,
 • v primeru, da pride do kakršnih koli napak na stiskalnici, je potrebno prekiniti z delom ter obvestiti nadrejenega,
 • če opazimo, da stiskalnica pušča olje, je potrebno prekiniti z delom in napako opraviti,
 • če pride do razlitja olja, je potrebno le — to posuti z žaganjem ter prostor počistiti.
 • pri stiskanju mora delavec stati na takšni varnostni razdalji, da morebiten izlet ne poškoduje delavca,