Navodilo za varno delo z električnimi ročnimi strojčki

 • Za vse strojčke na električni pogon (vrtalni strojčki, žaga, vbodna žaga, brusilni strojček, skobeljni strojček in ostali) veljajo ista pravila za varno delo, kot za večje stroje!
 • Učenec brez dovoljenja učitelja strojčkov ne sme vključiti in opravljati dela z njimi!
 • Pred pričetkom dela je potrebno pregledati, če so ročni električni strojčki nepoškodovani (stikala, kabel, ohišje, vtičnica, zaščita in ostalo)!
 • Nastavek na pogonski del strojčka (npr. Vbodna žaga, krožna
 • Žaga in ostali) morajo biti montirani tako, da so fiksno pritrjeni
 • In v uporabi predstavljajo celoto. Spojni elementi morajo biti
 • Nepoškodovani!
 • Uporaba strojčkov je dovoljena le na delovnih površinah in ne prosto po prostoru!
 • V kolikor strojček nima dovolj moči, zaradi načina dela ali materiala, ga ne pritiskaj v obdelovanec, ker lahko pride 00 poškodb!
 • Vsi nastavki na pogonski del strojčka morajo imeti ustrezne
 • Varnostne naprave:
 • Krožna žaga: zaščito žagnega lista, razporni klin, vodilo,
 • Brusilni strojček: plexi zaščita brusnega koluta, nastavek za obdelovanec,
 • Vbodna žaga: dovolj pritrjena žagica v glavi, (paziti pri delu,
 • Ker se vbodne žagice ne da zaščititi)
 • Skobeljni strojček: paziti na odprti del rezila-ne polagaj
 • Strojčka, ko se deluje
 • Vrtalni strojček: pravilno montirana glava in vpet sveder:
 • Preglej, da sveder ni poškodovan
 • Karkoli ne veš o delovanju in uporabi strojčka, vprašaj nadrejenega oz. Učitelja!
 • Ker so različni sistemi spajanja delov strojčkov, se pridržujmo navodil proizvajalca, ki jih pozna učitelj!
 • Strojčke vključujemo in izključujemo le s stikalom, ne z vlečenjem kabla iz vtičnice!
 • Če te sošolci motijo pri delu, moraš izključiti strojček in o tem obvestiti učitelja!
 • V učilnici za tehnični pouk oz. V delavnici ni prostora za šale in igre. Obvezno se morate pridrževati navodil učitelja in navodil za varno delo z stroji!