DEBELINSKI SKOBELJNI STROJ

1. Nevarnosti pri delu:
 • povratni udarec obdelovanca ( pokvarjen lovilec ali če je v obdelavi več neenakih obdelovalcev hkrati
 • stisk prstov med valjem in delovno mizo ob poseganju v stroj,
 • dotik z rezili v primeru odstranjevanja odsesovalne zaščitne kape, ko stroj obratuje.

2. Varnostne naprave:

 • odsesovalne kape nad rezili,
 • zaščita pogonskih koles,
 • šablone,
 • podajalna naprava
 • vodilne letve,
 • naprava za preprečevanje povratnih udarcev (lovilec)

3. Navodilo za varno delo:

Pred pričetkom dela je potrebno pregledati:
 • delovanje in nameščenost naprave, katera preprečuje povratne udarce
 • ali so noži ostri , ali se os pravilno vrti,
 • zavarovanje pogonskih naprav in rezil
 • ureditev delovnega mesta.
Rezila morajo biti ostra, pravilno vstavljena v skobeljno glavo in dobro pritrjena (vstavljati in pritrjevati sme samo strokovno usposobljen delavec, ki je določen za takšno delo. Pred podajalnimi valji mora biti členkasta naprava (lovilec) za preprečevanje povratnih udarcev. Podajalni valji morajo biti zaprti z varovalnim oklepom (preprečuje poseg v nevarno območje). Skobeljna glava z rezili mora biti povsem zaprta z zaščitno odsesovalno kapo. Pokrov, ki zapira pogonske naprave mora hiti med delom zaprt. Prepovedano je istočasno skobljanje več obdelovancev, ki so po debelini različni (v stroju sta lahko največ dva obdelovanca hkrati, vendar če razlika v njuni debelini ne presega 3 mm in sta drug od drugega oddaljena vsaj 20 cm)

 

Med delovanjem ni dovoljeno stati v liniji z obdelovancem ( telo delavca mora biti izven območja povratnih udarcev) Pri obdelavi manjših kosov je prepovedana uporaba rokavic.