NAVODILA ZA VARNO DELO Z BRUSILNIM STROJEM

BRUSILNI STROJ OGROŽA DELAVCA V NASLEDNJIH PRIMERIH:
 • Zaradi nepravilnega dela.
 • Zaradi ne uporabe zaščitnih očal.
 • Zaradi ne nameščenih naslonov za brušenje.
 • Zaradi neprimernih ali napačno nameščenih brusnih kolutov.
 • V primeru poškodovane električne napeljave ali stikala.
 • V primeru odstranjenega varovalnega ščita.
 • Zaradi neprimernih, mastnih ali založenih tal.

PRED DELOM:

Pred delom se mora delavec prepričati:

 • Pred delom na novem stroju, preberi navodila za uporabo.
 • Pazi na obodno hitrost brusa. (25 — 80 m/s)
 • Bruse vpenjaj med prirobnice premera 1/2 do 2/3 premera brusa.
 • Preglej ustreznost zaščitnih sredstev.
 • Nastavi odmik mizice od brusnih kolutov. (največ 3 mm)
 • Vizualno preveri nepoškodovanost električnih delov stroja.
 • Nastavi osvetlitev delovnega mesta.
 • Preveri ščit brusnega koluta ali dovolj varuje pred izstrelki.
 • Uredi delovno okolje.
 • Poskrbi za zaščito sebe in tudi drugih sodelavcev.

MED DELOM:

 • Narahlo pritiskaj k brusu.
 • Pri dolgotrajnem brušenju odstranjuj prah.
 • Bodi pozoren na vibracije brusov in po potrebi bruse uravnoteži.
 • Brusi tako, da ne nastajajo na obodu zareze.
 • Ne zapuščaj stroja, ki deluje.
 • Pazi, kam letijo iskre, da ne pride do požara ali eksplozije.
 • Ne opravljaj popravila ali čiščenje stroja.
 • Pazi, kam odlagaš izdelke.

PO DELU:

 • Izklopi elektriko.
 • Očisti stroj odrezkov in umazanije.
 • Občasno kontroliraj okolico ali je prišlo do požara kasneje. (Tleče krpe in podobno.)