NAVODILO ZA VARNO DELO - BRUSILNI BOBEN IN BRUSILNA PLOŠČA

1. Nevarnosti pri delu:

Pred delom se mora delavec prepričati:

 • odrgnine in vrezi rok oh vrtečih se brusnih kolutih,
 • poškodbe rok ob nezavarovanih pogonskih napravah.
 • poškodbe oči ob naletu delcev, ki nastajajo pri brušenju,

2. Varnostne naprave:

 • zaščita pogonskih jermen,
 • odsesovanje lesnega prahu,
 • pritrdilni obroč,
 • varovanje proti odvitju kolutov,

3. Navodilo za varno delo:

 • pred pričetkom dela je potrebno urediti delovno v skladu s splošnimi navodili za varno delo,
 • pregledati je potrebno nameščenost in pritrjenost zaščite pogonskih jermen, odsesovalnih naprav ter kolutov,
 • palete z neobdelanimi in obdelanimi elementi moramo postaviti v pravilni oddaljenosti od stroja,
 • pri menjavi brusnega papirja je potrebno pritrdilni obroč dobro pritrditi,
 • spodnja polovica brusnih kolutov mora biti zaprta z odsesovalno zaščitno napravo,
 • pogonske naprave morajo biti zaprte z varnostnimi oklepi,
 • ob odvijanju matic za pritrditev koluta je potrebno glavno os blokirati z ustrezno zavoro ali zatičem,
 • kadar se med obratovanjem pretrga brusilno platno ali popusti filc na kolutu, je potrebno kolut zamenjati
 • po končanem delu je potrebno očisti stroj in urediti delovno mesto
 • delavec mora uporabljati prilegajočo delovno obleko