NAVODILA ZA VARNO DELO Z BRUSILNO KRTAČO

1. Nevarnosti pri delu:
  • poškodbe rok ob vrtečih se krtačah ali premalo zavarovanih pogonskih napravah.
  • poškodbe oči ob naletu delcev, ki nastajajo pri brušenju.

2. Varnostne naprave:

  • zaščita pogonskih jermen,
  • zaščitna stena pred strojem,
  • odsesovanje,
  • varovanje proti odvitju krtače.

3. Navodila za varno delo:

Pred pričetkom dela je potrebno,
  • pregledati ali je krtačni kolut dobro in pravilno pritrjen na delovno gred,
  • pregledati ali so vse ščetke privite in nepoškodovane,
  • pregledati pritrjenost in nameščenost zaščite pogonskih jermen,
  • urediti delovno mesto v skladu z navodili za varno delo

Med krtačenjem je potrebno obdelovanec držati čvrsto, sicer ga lahko vrže iz rok, V slučaju. da se med delom odvije ali poškoduje katera izmed ščetk, je potrebno stroj ustaviti in zahtevati popravilo. Med obratovanjem stroja je prepovedano vsako čiščenje stroja in zapuščanje delovnega mesta. Elemente je dovoljeno zlagati samo do dovoljene višine (do 1,5 m v zložaj). Elemente transportiramo tako, da ne ogrožamo in motimo svojih sodelavcev in seveda samega sebe. Delovna obleka se mora tesno prilegati k telesu.