NAVODILA ZA VARNO DELO PRI DVIGANJU VOZILA

Delo z dvigalom je nevarno v primeru:
 • nepravilne nastavitve nosilnih ročic dvigala
 • nezavarovanih prenosov dvigala
 • poškodovane etektroinstalacije
 • neurejene okolice dvigala
 • slabega oziroma neustreznega vzdrževanja dvigala
 • spremembe težišča pri demontaži in montaži posameznih delov vozila

PRED DELOM:

Pred delom se mora delavec prepričati:

 • da je okolica dvigala čista in urejena
 • da je vozilo pravilno postavljeno (težišče vozila mora biti pri nosilnih stebrih dvigala)
 • da so vsi mehanski prenosi zavarovani z zaščitnimi pokrovi
 • da je elektroinstalacija nepoškodovana in zavarovana
 • da so nosilne ročice dvigala pravilno nastavljene (krožniki z gumijasto oblogo morajo biti postavljeni na mesta,
 • ki jih je proizvajalec vozila predvidel za dviganje)

MED DELOM:

 • dovoljena nosilnost dvigala se ne sme prekoračiti
 • vozilo dvignemo od tal in preverimo ali je vozilo trdno in varno na nosilcih ter šele nato dvignemo na želeno višino
 • vozilo je potrebno med dviganjem oziroma med spuščanjem neprestano opazovati
 • pri demontaži in montaži težjih delov upoštevati spremembo težišča vozila
 • vožnja oseb v ali izven vozila je prepovedana
 • varnostne naprave je prepovedano izključevati
 • v slučaju okvare izključi glavno stikalo

PO DELU:

 • izključiti glavno stikalo
 • postaviti nosilne ročice na predvideno mesto za prazno dvigalo
 • očistiti dvigalo in okolico
 • po potrebi namazati gibljive dele dvigala

 

OB UPOŠTEVANJU NAVODIL JE DELAVCU ZAGOTOVLJENO VARNO DELO.